HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1464
ime M., Željko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1464)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1995.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Karlovac

15.06.2011

brisani

šumarski tehničar

 Sin Marijana i Marije rođ. Karas. Osnovnu i srednju Šum. školu završio je u Karlovcu (1995). Radi u Hrvatskim šumama, UŠP Sisak, Šumarija Topusko.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM