HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14641
ime T., Hrvoje
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. drvne tehnologije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14641)   IZMJENE         ISPISlokacija
 Na Katedri za finalnu obradu drva Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1985. kao stručni suradnik, od 1986. kao asistent iz kolegija Tenhologija drvnih proizvoda za građevinarstvo, od 1998. kao docent kolegija Uporaba drva u graditeljstvu. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju je završio u Zagrebu. Diplomirao je 1984 na DT odjelu Šum. fakulteta u Zagrebu. Na Građevinskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu je položio kolegij Građevinska fizika, a naknadno odslušao i kolegij Drvne građevne strukture. Poslijediplomski i doktorski studij završio je na Šum. fakultetu obranivši u travnju 1990 magistarski rad Postojanost lamelirane građevne stolarije, a disertaciju s naslovom Photodegradation of exterior timber building components - Fotodegradacija proizvoda od drva u građevinarstvu - obranio je pred međunarodnom komisijom 16. prosinca 1996. U ožujku 1986. stručno se usavršavao u institutu ŠIPAD IRC u Sarajevu. God. 1991. dodijeljena mu je stipendija Sveučilišta u Zagrebu, po kojoj je proveo mjesec dana u Institut für Holzforschung u Münchenu, Njemačka. Kao stipendist Britanskog Savjeta proveo je 1991. pola godine na znanstvenom usavršavanju u Building Research Establishment (BRE) u Garstonu, Watford, V. Britanija. U razdoblju 1992-1995 bio je voditelj aktivnosti s hrvatske strane na međunarodnom znanstvenom ALIS projektu Improving the service life of exterior timber building components Ministarstva znanosti RH i Britanskog Savjeta. U okviru tog projekta je kao gostujući znanstvenik proveo u četri navrata po mjesec i pol u BRE institutu, te gostovao na University of Wales te na Buckinghamshire College. Ustanovio je znanstvenu suradnju sa švicarskim saveznim EMPA institutom (Eidgenössische Materialprüfungsund Forschungsanstalt, Dübendorf, Švicarska). Tijekom te suradnje u četiri je puta (višemjesečni boravci 1994, 1996, 1997. i 2000) kao gostujući znanstvenik djelovao u tom institutu. Surađivao je u znanstvenoistraživačkom i stručnom radu na temama Savijanje u proizvodnji namještaja, Lijepljenje, Ispitivanje kvalitete drvnih proizvoda za građevinarstvo te Istraživanje i promicanje kakvoće drvnih proizvoda. Njegove najvažnije preokupacije u stručnom radu su područja istraživanja kvalitete i postojanosti drvnih proizvoda za građevinarstvo; povećanja kvalitete lijepljenja, zaštite i površinske obrade, te razvoj ovih proizvoda i metoda ispitivanja njihove kakvoće. Objavio je 46 radova, od toga 22 znan., 13 stručnih, 10 članaka, te u koautorstvu s prof. Ljuljkom monografiju Lamelirana građevna stolarija. Održao je znanstvena predavanja u inozemstvu i brojna izlaganja u zemlji. Sudjelovao je radovima na jednom svjetskom IUFRO kongresu, te na mnogim međunarodnim i domaćim skupovima. Redovito sudjeluje na europskim konferencijama o zaštiti i površinskoj obradi drva PRA (Paint Research Association) i IWSc (Institute of Wood Science). Član je u najvišem razredu (Fellow) britanske akademske institucije Institute of Wood Science, te drugih stručnih udruga: Oil and Colour Chemists Association (Velika Britanija), Hrvatskog šumarskog društva (Šumarsko društvo Zagreb) te Društva inženjera i tehničara Hrvatske. Od 1992. je urednik, a od 1996. glavni i odgovorni urednik časopisa Drvna industrija, jedinog znanstveno-stručnog časopisa drvnotehnološke struke u Hrvatskoj. Član je EASE, Europskog udruženja urednika znanstvenih publikacija. Tri je godine bio predstavnik Hrvatske u Timu stručnjaka za recikliranje, energiju i tržišne odnose pri Ujedinjenim narodima u Ženevi. Djeluje u hrvatskom Tehničkom odboru Međunarodne organizacije za normi-zaciju TO 162 za Građevnu stolariju, TO 165 za Drvne konstrukcije te TO 512 za Nazivlje u graditeljstvu. Djeluje kao stalni ovlašteni sudski vještak za područje drvnih građevnih proizvoda, a bavi se i stručnim prevođenjem. Sudjelovao je u oružanim snagama RH (MUP) od 1991. i član je Udruženja veterana domovinskog rata grada Zagreba. Aktivni je športaš – triatlet i presjednik Triatlon kluba Zagreb.

1Modificiranje površine bukovine ozračivanjem UV svjetlošću (s Mihulja, G.; Bogner, A.), Drvna ind. 50 (3): 133-140.
2Čvrstoća na tlak i savijanje bukovine i bagremovine pri različitim uvjetima temperature i sadržaja vode, Drvna industrija, 36(1985), 7/8, 161-167.
3Tradicionalna primjena hrastovine (s B. Ljuljka), Glasnik za šumske pokuse, pos. izd. 3(1986), 415-437.
4Boris Ljuljka, Hrvoje Turkulin, 1987: Tradicionalna primjena hrastovine. GŠP vol. P3 s. 415
5Lamelirana građevinska stolarija (s B. Ljuljka), monografija, 184 str., Šumarski fakultet Zagreb, 1989.
6Dauerhaftigkeit von lamellierten Holzfensterprofilen. Teil 1: Feuchteverlauf und Formstabilität, Holz als Roh- und Werkstoff, 50(1992), 9, 347-352.
7Mechanisms of photodegradation of wood: the effect of moisture (s H. Derbyshire), BRE note N87/93, Watford, Velika Britanija: Building Research Establishment, 1993.
8Dauerhaftigkeit von lamellierten Holzfensterprofilen, Teil 2: Untersuchungen zur Delaminierung und zur Leimfugenfestigkeit, Holz Roh- und Werkstoff, 51(1993), 2, 67-71.
9Noviteti u površinskoj obradbi građevne stolarije (s V. Jirouš-Rajković), Znanstveno-stručno savjetovanje Svjetski izazovi preradbi drva u Hrvatskoj, Zbornik radova, 29 - 39, Šumarski fakultet i Zagrebački velesajam, Zagreb, 1994.
10Assessment of Wood Photodegradation by Microtensile Testing (s H. Derbyshire, E. R. Miller i J. Sell), Proceedings, XX IUFRO World Congress, August 6- 12; Tampere, Finland, 1995.
11Kontrola kakvoće različitih konstrukcija i izvedbi podnih obloga, Znanstveno-stručno savjetovanje Osiguranje kvalitete i upravljanje kvalitetom - kvaliteta proizvoda uz pomoć znanosti, Opatija, 27-28. travnja 1995, Zbornik radova, 57-65.
12Investigations into the photodegradation of wood using microtensile testing, Part 1. The application of microtensile testing to measurement of photodegradation rates (s H. Derbyshire i E. R. Miller), Holz Roh- und Werkstoff, 53(1995), 4, 339-345.
13Investigations into the photodegradation of wood using microtensile testing, Part 2. An investigation of the changes in tensile strength of different softwood species during natural weathering (s H. Derbyshire i E. R. Miller), Holz Roh- und Werkstoff, 54(1996), 1, 1-6.
14Structural and fractographic study on weathered wood. An application of FE SEM microscopy to the “Thin strip” method (s J. Sell), Forschungs- und Arbeitsbericht, 115/36, EMPA institut, Dübendorf, Švicarska, 1997.
15Investigations into the photodegradation of wood using microtensile testing, Part 3. The influence of temperature on photodegradation rates (s H. Derbyshire i E. R. Miller), Holz Roh- und Werkstoff, 55(1997), 287-291.
16Turkulin, H., Jirouš-Rajković, V., Grbac, I., 1997: Površinska postojanost drvnih građevnih konstrukcija. Š.L. 11-12, s.617 pdf
17Structural and fractographic SEM analysis of exterior coated wood (s Arnold, M.; Derbyshire, H.; Shell, J.) Zbornik radova konferencije "Advances in Exterior Wood Coatings and CEN Standardisation; 19-21 Oct. 1998. ; Brussels, Belgium". Teddington, Velika Britanija: Paint Research Association.
18Structural effects of weathering on unprotected and painted wood. Zbornik savjetovanja: Surface properties and durability of exterior wood building components (H. Turkulin, Editor); 30 April 1999, Zagreb, Croatia. Paper 3: 1-20. Zagreb: Faculty of Forestry.
19Turkulin, H., 1999: Površinska svojstva i postojanost drvnih proizvoda za građevinarstvo. Š.L. 3-4, s.160 PDF
20Adhesion of waterborne acrylic and hybrid paint on wood treated with primers (s Richter, K., Sell, J.), In: Proceedings of the Second woodcoating conference: Challenges nad solutions in the 21st century. The Hague, netherlands, 2000. Paper 13: 1-22. Teddington, Velika Britanija: Paint Research association.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM