HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14649
ime UIDL, Nada
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14649)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena9. 1. 1928.Delnice
niže obr.1939.Bakar
srednje obr.1947.OsijekŽenska realna gimnazija
diplomirala1955.ŠF Zagrebdipl. img. drvne industrije
karijera1955.Institut za drvo Zagreb
1964.Mašinski fakultet Sarajevo
1966.DI Slavonija, Slavonski Brod
umirovljena1988.
umrla24. 12. 2012.Slavonski Brod Kći Jakova i Ane r. Cindrić. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Otac joj je bio službenik, a majka kućanica. Osnovnu školu završila je u Bakru 1939, a Žensku realnu gimnaziju u Osijeku 1947. god. Studirala je na Poljopr.- šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 1955. na Šum. odjelu, DI smjer.

Nakon diplomiranja, od 1955. do 1964. radila je u Institutu za drvnoindustrijska istraživanja, odnosno Institutu za drvo Zagreb, na specijaliziranim poslovima zaštite drveta. Bila je godinu dana na specijalizaciji na Šum. fakultetu u Zagrebu i dva mjeseca preko FAO-a u Poljskoj. Od 1957. do 1964. radi u Pokusnoj stanici u Slav. Brodu, koja je bila u vlasništvu Instituta Zagreb, gdje je šefica mikološkog laboratorija za ispitivanje toksičnosti zaštitnih sredstava za drvo. Od 1964. do 1966. asistentica je na Katedri za zaštitu drveta Mašinskoga fakulteta u Sarajevu, Drvarski odsjek. Od 1966. do 1988. radila je kao tehnologinja za zaštitu drva, u DIP-u Slavonija DI - Službi za razvoj i unapređenje proizvodnje, odakle odlazi u mirovinu.

Tijekom rada u Slavoniji DI, osim na zaštiti drva, radila je na problematici pročišćivanja otpadnih voda - posebno iz pogona impregnacije drva i oksidacije bitumena. Radila je na oplemenjivanju okoliša novih pogona na Bjelišu - na projektiranju i sadnji parkova i nasada te na nadzoru njihova održavanja. Osim u krugu Tvornice, projektirala je i radila na uređenju okoliša ispred upravne zgrade tvornice Oriolik u Oriovcu, upravne zgrade Kombinata Jasinje u Slav. Brodu, Poslovnog centra "Zrinski", INE na Bjelišu, te unutarnjeg dvorišta Franjevačkog samostana u Slav. Brodu.

Bila je na specijalizaciji (1.VI.1955- 1.V.1956) na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu, u Zavodu za fitopatologiju, Zavodu za šumarsku entomologiju i Zavodu za anatomiju drva te u Poljskoj: u Institutu tehnike građevinarstva (Warszava), Institutu tehnologije drva (Poznan), Glavnom rudarskom institutu (Katowice), Centralnom institutu za ispitivanje i razvoj tehnike željeznica (Warszawa). Bila je na studijskim putovanjima u Poljskoj (1960), Njemačkoj (1964, 1968, 1976), Austriji (1964) i Švicarskoj (1978), a posjetila je i međunar. kongrese za zaštitu drva: u Hamburgu (1956), Braunschweigu (1966), Muenchenu (1968), Moskvi (referat) te na Međunarodnoj izložbi Kemija 70.

1Proučavanje ksilofagnih insekata bukovog drveta i mjere suzbijanja. Institut za drvo Zagreb, (neobjav. rad).
2Furlan Nada, 1954: Ekskurzija studenata drvnoindustrijskog smjera. Š.L. 4, s.198 PDF
3Pregled mikoloških metoda za ocjenu vrijednosti konzervansa - neobjavljen rad 1957.
4Pregled najvažnijih razarača drva na našim stovarištima. Istraživački rad za Saveznu ind. komoru, Beograd 1958, s. 1-37.
5Zaštita bukovih trupaca protiv zagušivanja. Drvna industrija 3-4, 1961, s. 45-49.
6Štetočine drveta biljnog porijekla H. Bujukalić. Zaštita drveta, Sarajevo 1965, s. 25-105.
7Kućna gljiva (Merulius lacrymans Wolf.FR.) i njeno destruktivno djelovanje na kemijski sastav bukovog drveta. Pregled naučno tehničkih radova i informacija br. 4, Sarajevo 1965, s. 33-38.
8Zaštita tehničke oblovine premazima. Centar drvne ind. Slavonije 1966, s. 1-17, (neobjavljeni rad).
9Zaštita rezane građe. Centar drvne ind. Slavonije 1967, (neobj. rad).
10Potrošnja proizvoda kemijske industrije u šumarstvu i drvnoj ind. Jugoslavije, (za Radonju Sisak), 1968, s. 1-18
11Upotreba ksinolina za zaštitu drva u DI Jugoslavije, (referat u Moskvi 1970), s. 1-12
12Zaštita hrastovih trupaca protiv mušice, (neobjavljeni rad), 1978, s. 1-13.
13Zaštita drva na stovarištima, (neobjavljeni rad), 1978, s. 1-18.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TOMIĆ, Ivica: NADA UIDL (1928–2012), ŠL 1-2/2013, s.119 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM