HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1467
ime M., Miloš
zvanje
zanimanje     
viši šum. tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1467)   IZMJENE         ISPISlokacija

više obr.1993.Šumarska škola KarlovacViši šumarski tehničar - V. stupanj

 Sin Nikole i Sare. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1985. Uz rad završio je 1993. god. i V. stupanj u Šum. školi Karlovac i postigao zvanje viši šum. tehničar. Zaposlen je u "Hrv. šumama, UŠP Ogulin, Šumarija Drežnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM