HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14704
ime V., Ivica
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     


lokacija


 Apsolvirao je 1959/60. na Poljopr.-šum. fakultetu u Zagrebu, a diplomirao 12.XI.1962. god. na Šum. fakultetu u Zagrebu, na DI odsjeku.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM