HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14715
ime V., Branko
zvanje
zanimanje     
ing. drvne tehnologije - proizv. namještaja
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14715)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Franje i Dragice r. Đurinić. Hrvat, katolik. Osnovnu školu završio je u Gornjoj Rijeci 1976, a Školu učenika u privredi u Križevcima 1980. god. Apsol. je 1983/84, a diplomirao je 25.II.1987. na Šum. fakultetu u Zagrebu, VI. stupanj, na DT odjelu - smjer proizvodnja namještaja. Direktor je poduzeća Višak d.o.o. Petrijanec, Varaždin. Hrvatska obrtnička komora izdala je 26.IX.2000. rješenje o imenovanju ispitne komisije za polaganje majstorskih ispita za zvanja tesara, parketara i podopolagača, kojoj je ing. Branko Višak član za praktični dio ispita za područje RH. Komisija djeluje u sjedištu Obrtničke komore Varaždinske županije, a radit će do jeseni 2004. godine. Kao znak priznanja dobio je i licence za naukovanje za zvanja: stolara, parketara, tesara i dr.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM