HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14721
ime V., Milan
zvanje
zanimanje     
ing. drvne industrije - proizv. namještaja
     


lokacija


 Diplomirao 8.XI.1983. na Šum. fakultetu u Zagrebu, VI. stupanj na DT odjelu, dislocirani Studij Brčko.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM