HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14732
ime V., Marko
zvanje
zanimanje     
ing. drvne industrije - proizv. namještaja
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14732)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Diplomirao je 12.V.1988. god. na Šum. fakultetu u Zagrebu, VI. stupanj na DT odjelu, Studij uz rad.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM