HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14735
ime V., Dragutin
drugo ime
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14735)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Franje i Elizabete r. Farkaš. Hrvat, katolik. Otac mu je bio stolar, a majka kućanica. Školovao se najprije u Virovitici: osnovnu školu završio je 1955, a Srednju tehničku drvne struke 1959. godine. Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na DI odsjeku 1962/63, a diplomirao 3.II.1964. god. Nakon diplomiranja, od 1964. do 1972, radi u TVIN-u Virovitica, gdje je upravitelj Tvornice uredskog namještaja, zatim šef Razvojnog odjela. Od 1972. do 1978. radi u tvrtki H. KOHL Regensburg (Njemačka) kao tehnički voditelj proizvodnje namještaja, zatim je zaposlen u tvrtki H. GRÜTTNER Hannover kao komerc. suradnik. Od 1978. do 1989. god. radi u Exportdrvu Zagreb u Prodaji (izvoz furnira), a nakon toga, do 1995. predstavnik je Exportdrva u Italiji. Od 1995. radi u Zagrebu u Primarnom sektoru (izvoz polufinalnih proizvoda) Exportdrva.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM