HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14746
ime V., Zvonimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva - tehnički smjer
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14746)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Josipa i Ane r. Vlaho. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obitelji poljoprivrednika. Osnovnu školu polazio je u Donjem Mekušju i završio je 1941, a maturirao je u realnoj gimnaziji u Karlovcu 1949. god. Apsolvirao je 1952/53, tehnički smjer, a diplomirao 12.V.1955. god. na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu, na DI odsjeku. Nakon diplomiranja zaposlio se u DIP-u Karlovac. Najprije radi na eksploataciji šuma kao šef radilišta, zatim je šef tehn. pripreme rada, a 1960. prelazi u DIP Rijeka. Tu je na radnome mjestu šefa tehn. pripreme rada, zatim je upravitelj Tvornice lameliranih skija, pa tehnički direktor Tvornice za opremanje objekata i proizvodnju televizijskih i radio kutija. God. 1976. prelazi u DIP Klana, na radno mjesto šefa razvoja i investicija i Tehničkog voditelja radne organizacije. Upravljao je je pripremom i izgradnjom pogona Finale za proizv. namještaja od masiva i za opremu objekata. Zatim upravlja pripremom i izgradnjom pogona za preradu pilanske oblovine tračnim pilama, radi na izgradnji stovarišta trupaca s mostnom dizalicom i na izgradnji glavne energane na piljevinu i sitni otpad s automatskim loženjem preko glavnih silosa. Nastojao je uvijek pratiti svjetske trendove u drvnoj industriji, pa je redovito prisustvovao različitim stručnim skupovima i seminarima u zemlji i inozemstvu. U mirovinu odlazi 1994. Živi u Rijeci.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM