HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14747
ime V., Božidar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne tehnologije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14747)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Jakova i Olge r. Ćićko. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Otočcu 1948, a Srednju drvno-industrijsku školu u Virovitici 1953. god. Apsolvirao je 1959/60, a diplomirao 20.X.1961. na Šum. fakultetu u Zagrebu, na DI odsjeku. U struci se zaposlio već kao tehničar 1953. god. u varaždinskoj Tvornici stolica “Florijan Bobić”. Do 1956. radio je u proizvodnji i na iskorištavanju šuma. Nakon diplomiranja, od 1962. radi u tvornici Mundus “Florijan Bobić” Varaždin, kao glavni tehnolog u pripremi proizvodnje. Tijekom radnog vijeka bio je upravitelj pogona, tehn. direktor poduzeća i glavni direktor poduzeća do 1985. god. Od 1985. zaposlen je u Poslovnoj zajednici Exportdrvo i Croatiadrvo u Zagrebu kao direktor Proizvodne zajednice za pokućstvo od masivnog drva. Na tom je mjestu bio do umirovljenja 1995. god.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM