HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14748
ime V., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14748)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Mate i Ljudmile r. Polić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz službeničke obitelji. Školovao se u Zagrebu: osnovnu školu završio je 1949, a gimnaziju 1957. god. Studirao je na Poljopr.-šumarskom odnosno, nakon osamostaljenja, na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na DI odjelu 1960/61, a diplomirao 1963. god. Nakon diplomiranja počeo je raditi u Exportdrvu Zagreb. Od 1965. do 1970. radi u TVIN-u Virovitica, nakon čega se vraća u Exportdrvo kao šef izvoza u prekomorske i skandinavske zemlje. Od 1983. do 1985. bio je direktor Sektora za izvoz piljene građe, od 1986. do 1990. bio je izaslanik Exportdrva u Kairu (Egipat), a nakon toga radi kao direktor Izvoza primarnih proizvoda u Exportdrvu. U 1992. godini postaje član, a uskoro i predsjednik hrv. dijela Hrvatsko-talijanskog komiteta, čija je zadaća bila pratiti tržišnu situaciju glede piljene građe u Italiji te usklađivati cijene u izvozu piljene građe prema ponudi te potražnji i na temelju toga formirati cjenike.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM