HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14758
ime V., Marko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva - tehnički smjer
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14758)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Apsolvirao je 1951/52. na Poljopr.-šumarskom fakultetu u Zagrebu, a diplomirao 21.VI.1953. god. na Šum. odjelu - tehnički smjer. Živio je i umro u Americi.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM