HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14762
ime V., Martin
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14762)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Vinka i Marije r. Kovač. Hrvat, ateist. Potječe iz obitelji ratara. Osnovnu školu završio je u D. Dubravi 1946, a Srednju drvno-industrijsku školu u Virovitici 1953. god. Apsolvirao je 1958/59, a diplomirao je 16.I.1961. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, DI smjeru. Prvo radno mjesto dobio je u DIK-u “Florijan Bobić” (1962-63), kao tehnolog studija rada. Nakon toga upravitelj je pogona Hrast Čakovec (1963-64), a naredne dvije godine rukovodilac je tehnološke pripreme rada u DIK-u, pa 1965-1966. tehn. di- rektor. Narednih 16 godina (1966-1982) direktor je RO Hrast Čakovec, a nakon toga - do odlaska u mirovinu 1991. - tehnički je direktor u istom poduzeću.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM