HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14780
ime V., Marko
zvanje
zanimanje     
mr. sc. oec., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14780)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1949.Alan
srednje obr.1958.Karlovac
apsolvirao1962.
diplomirao11. 11. 1967.Šumarski fakultet u Zagrebu
magistrirao1985.Zagreb
djelovao ŠG Senj, DIP Nehaj Senj, Solidarnost Rijeka, Domus Rijeka, TVIN Virovitica
umirovljen1999.Rijeka

 Sin Petra i Julke rođ. Vukelić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio radnik, a majka kućanica. Osnovnu školu završio je u Alanu 1949, a Srednju šum. školu u Karlovcu 1958. god. Apsolvirao je 1961/62, a diplomirao na ŠG odjelu Šumarskog fakulteta u Zagrebu 11.XI.1967. Na Ekonom. fakultetu u Zagrebu magistrirao je 1985. god. Završivši studij, radi u ŠG-u Senj, a potom prelazi u drvnu industriju, najprije u DIP Nehaj Senj, a zatim preuzima poslove uvoza i prodaje u Solidarnosti Rijeka, Domusu Rijeka i TVIN-u Virovitica. U mirovinu odlazi početkom 1999. god. Umirovljeničke dane provodi u Rijeci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM