HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14783
ime V., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne industrije
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14783)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Franje i Ane r. Perković. Hrvat, katolik. Potječe iz radničke obitelji. Školovao se u Orahovici: osnovnu školu završio je 1965. god., a gimnaziju 1969. Studirao je na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je 1972/73, a diplomirao 30.X. 1975. na DI odjelu. Nakon diplomiranja zaposlio se kao pripravnik u Slavonijahrastu Orahovica. Od 1976. do 1978. tehnički je voditelj u istom poduzeću, a od 1979. do 1981. u Gaju Pitomača. Godine 1982. radi u Razvoju Bilokalnika Koprivnica, a nakon toga do 1994. tehnički je voditelj i šef pripreme u Tvornici namještaja DIK Đurđenovac. God. 1995. osniva vlastitim kapitalom svoju tvrtku za proizvodnju moždanika i krojenje furnira i trgovinu.

 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM