HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1479
ime M., Antun
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1479)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1972.Šumarska škola KarlovacKV radnik u šumarstvu
srednje obr.1977.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Sin Stjepana i Bare rođ. Livaković. Osnovnu školu završio je u Čaglinu, Šum. školu u Karlovcu: za KV radnika u šumarstvu 1972, za šum. tehničara, uz rad, 1977. god. Cijeli dosadašnji radni vijek radi u Šumariji Pleternica, UŠP Požega, kao čuvar šuma – revirnik i pom. revirnika.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM