HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1480
ime M., Zlatko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1480)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

1984

umirovljen

šumarski tehničar

 Sin Adolfa. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1969. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Skrad.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM