HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14804
ime Z., Božidar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva - tehnički smjer
     

                                                                IZBOR      (HLDT /14804)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1935.Zagreb
srednje obr.1943.Zagrebrealna gimnazija
apsolvirao1954.ŠF Zagreb
diplomirao16. 9. 1955.ŠF Zagrebtehnički smjer
karijera1948.Industrogradnja Zagrebvisokogradnja
1955.Palmotićeva 45, Zagrebsamostalni projektant
1958.Hidroprojekt Zagrebrikovoditelj projektne grupe
umirovljen1988.Zagreb

 Rođen u Novigradu Podravskom 1924. U Zagrebu je završio osnovnu školu (1935), realnu gimnaziju (1943) i, uz prekide, studij šumarstva. Apsolvirao je 1953/54, na Poljopr.-šumarskom fakultetu u Zagrebu, a diplomirao 16.IX.1955. na Šum. odjelu - tehnički smjer.

Od 1946. – 1948. bio je politički zatvorenik, a od 1948. – 1951. radio je u Građ. poduzeću Industrogradnja, Zagreb, na izvođenju visokogradnji u Zagrebu u svojstvu mlađeg inženjera.

U Projektnom birou "Palmotićeva 45" radio je od 1955. – 1958. g. kao samostalni projektant na iskolčenju i projektiranju šumske ceste Bubinica (izvor) na Velebitu dužine 4 km (grupa Jurić), zatim na iskolčenju i projektiranju šumskih cesta na području Čazme i Voćina (grupa Juzbašić), te iskolčenju šumske ceste u Konjskom kod Sušnja na Velebitu (grupa Tomak). Samostalno je iskolčio šumsku cestu na Plješivici kod Udbine.

U projektnom birou poduzeća Hidroprojekt Zagreb, radio je od 1958. do umirovljenja 1988. g., većinom kao rukovoditelj projektne grupe, na idejnim i glavnim projektima hidrogradnji u Hrvatskoj, kao i nadzoru, uključivo s hidrauličkim i statičkim računima s nacrtima izvedbe i bujičnim branama visine 2,0 – 20,0 m. Cijenjeni je stručnjak za uređivanje bujica u Hrvatskoj.

Sudjelovao je stručnom skupu u Egiptu na brani akumulacije Aswan i dr.

Živi u Zagrebu.

Neki projekti:
- regulacija bujice Veličanka kod Velike (Požega) i Mošćenićke drage u Istri;
- idejni projekt vodovoda i kanalizacije Siska s obranom od poplava velikih voda rijeka Save i Kupe;
- sanacija bujica, tla i pošumljavanja na području jadranske obale i uzvodno do podnožja Biokova, Mosora i Kozjaka (Gradac-Makarska-Split-Trogir);
- idejni i glavni projekti regulacije potoka na području Zagreba i Kašine;
- regulacija bujične rijeke Butižnice od Strmice do Golubića kod Knina i dr.

 Skoko, M.: 50 godina projektnog biroa šumarstva i drvne industrije –
Projektnog biroa “PALMOTIĆEVA 45” u Zagrebu (1954–2004). ŠL 2005., s. 87
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM