HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1482
ime M., Dragutin
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1482)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Karlovac

27.02.1985

iščlanjeni

šumarski tehničar

 Sin Dragutina i Štefanije rođ. Dragić. Osnovnu školu završio je u Popovači, a Šum. školu u Karlovcu: za šum. radnika 1982, a za šum. tehničara 1983. god. U šumarstvu se zaposlio 1985. god. i radio je kao poslovođa u Šumariji Popovača, ŠG Zagreb. Od 1994. radi u Hrvatskim šumama, UŠ Karlovac, Šumarija Duga Resa. Živi u Dugoj Resi. Sudionik je Domovinskog rata.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM