HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14858
ime BOGOJEVIĆ, Georgije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šum.
     

                                                                IZBOR      (11937/14858)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen14. 5. 1949.Bodegraj
niže obr. Okučani
srednje obr. Nova Gradiškagimnazija
diplomirao1975.ŠF Sarajevo
karijera1. 2. 1977.ŠG Josip Kozarac Nova Gradiškapripravnik, plan i analiza
1991.UŠ Požegarazvoj
1. 10. 1995.UŠ Nova Gradiškass za građevinarstvo i investicije
umro21. 8. 2007.Bodegraj

 Rođen je 14. svibnja 1949. godine u Bodegraju, u tadašnjoj općini Nova Gradiška. Osnovnu školu završava u Okučanima, gimnaziju u Novoj Gradiški, a Šumarski fakultet (šumskogospodarski odsjek) 1975. u Sarajevu.

Nakon završenog fakulteta zapošljava se 1. veljače 1977. kao pripravnik Zajedničkim stručnim službama u Šumskom gospodarstvu Josip Kozarac, na poslovima uređivanja šuma. Početkom kolovoza 1978. raspoređuje se na radno mjesto analitičara u Plansko-analitičkoj službi. Od 30. lipnja 1987. godine imenovan je za vršitelja dužnosti rukovoditelja ove službe, a ubrzo i njen rukovoditelj. Reorganizacijom šumarstva 1991. i osnivanjem Hrvatskih šuma privremeno je premješten u Stručne službe Uprave šuma Požega, u Razvojno-organizacijski odjel. Potkraj te godine raspoređen je na mjesto stručnoga suradnika za kalkulacije i raspodjelu u Razvojno-planski odjel, u kojemu te poslove obavlja do početka srpnja 1995., kada počinje raditi kao stručni suradnik za planiranje. Osnivanjem Uprave šuma Nova Gradiška, 1. listopada 1995. godine, povjeren mu je posao stručnoga suradnika za građevinarstvo i investicije, koji obavlja sve do svoje prerane smrti.

Tijekom radnoga vijeka dipl. ing. Georgije Bogojević isticao se kao dobar stručnjak, praktičar i organizator, posebice kao objektivni planer i analitičar poslovnih događanja. Veći dio radnih zadataka obavljao je u plansko-analitičkoj službi, odnosno odjelu, gdje se tražila iznimna stručnost, zalaganje i sposobnost. Njegove poslovne analize i kalkulacije bile su objektivne i lako razumljive svakom radniku. Planiranje je zahtijevalo poznavanje velikoga broja zakonskih i podzakonskih akata i pravilnika, a Đoko ih je uspješno proučavao i još uspješnije primjenjivao. Vrlo složeni i zahtjevni poslovi stručnoga suradnika za građevinarstvo i investicije zahtijevali su znanje i iskustvo, koje je stekao radeći kao planer i analitičar. Do izražaja je to dolazilo tijekom njegovih aktivnosti u vezi s kamenolomima, proizvodnjom kamena, gradnjom i održavanjem pojedinih objekata i šumskih cesta, suradnjom s inspektorima.

Svojim uspješnim radom pridonosio je uspješnom poslovanju UŠP Nova Gradiška. Zbog svoje stručnosti, blage naravi i smisla za humor, uz već prepoznatljive i samo njemu svojstvene doskočice, bio je cijenjen među svojim kolegama, od voditelja Podružnice, najbližih suradnika, upravitelja šumarija, do radnika u izravnoj proizvodnji.

 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TOMIĆ, Ivica: Georgije Bogojević, (1949 – 2007), ŠL 9-10/2007, s.503 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM