HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1487
ime M., Zvonko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1487)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Bjelovar

23.02.1983

UŠP Bjelovar, Šumarija Daruvar

šumarski tehničar

 Sin Ivana i Slave rođ. Kosić. Osnovnu školu završio je u Daruvaru, a Šum. školu u Karlovcu (1982). Od 1982. do 1992. radi kao poslovođa uzgoja, a od 1992. kao čuvar šuma u Hrvatskim šumama, UŠ Bjelovar, Šumarija Daruvar. S obitelji živi u Doljanima kod Daruvara.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM