HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14873
ime M., Ivana
prije
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

srednje obr.6. 1994.PožegaGimnazija
apsolvirala1998.ŠF
diplomirala7. 1999.ŠF
karijera1. 2000.UŠP Požegapripravnik
12. 2002.PP Velebitstručni suradnik - šumar
trenutno, od10. 2008.PP Velebit, Gospićv.d. stručnog voditelja

 Rođena u Požegi. Osnovno i srednje obrazovanje stekla u Požegi. U rujnu 1994. upisala Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala u srpnju 1999.

Pripravnički staž obavila u UŠP u Požegi i u prosincu 2002. prešla u Gospić gdje se zaposlila u Javnoj ustanovi Park prirode Velebit, na radom mjestu stručnog suradnika - šumara. Od listopada 2008. radi kao v.d. stručnog voditeljau istoj ustanovi.

U opseg posla ulazi joj vođenje stručnog rada Ustanove, vođenje, organizacija i koordinacija Službe stručnih poslova zaštite, očuvanja i promicanja, predlaganje i koordiniranje istraživačkih projekata, praćenje i proučavanje stanja prirode, te predlaganje i poduzimanje mjera zaštite, izrada analiza i informacija iz područja zaštite prirode, predlaganje i koordiniranje svih radnji vezanih za zaštitu, održavanje, promicanje i edukaciju u Parku prirode.
 

thanks to:
HŠ&HŠD&BM