HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14875
ime POSARIĆ, Darko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (8826/14875)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen28. 4. 1970.Vinkovci
niže obr. Vinkovci
srednje obr.1989.Karlovac
apsolvirao1994.ŠF Zagreb
diplomirao1996.ŠF Zagreb
karijera1996.Šumarija Županjapripravnik
1. 1998.Šumarija Otokrevirnik
1. 2009.UŠP Vinkovciss za uzgajanje šuma

član HŠD ogranak
Vinkovci

1998

Stručne službe UŠPVK

diplomirani inženjer šumarstva Rođen 28. travnja 1970. u Vinkovcima (otac Antun, majka Manda).
Osnovnu školu završio u Vinkovcima, kao i prva dva razreda srednje šumarske škole. Treći i četvrti razred završio u srednjoj Šumarskoj školi u Karlovcu, gdje je i maturirao 1989. godine.
Studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990.-1996., apsolvirao 1994., a diplomirao 1996.
Jednogodišnji pripravnički staž obavio u Šumariji Županja 1996.-1997. Revirnik je u Šumariji Otok od siječnja 1998. do prosinca 2008. godine, a od siječnja 2009. godine stručni suradnik za uzgajanje šuma u UŠP Vinkovci.
Već kao revirnik istakao se kao priznati šumarski stručnjak pa je 2007. objavio Vodič za revirničke poslove s primjerima iz spačvanskih nizinskih šuma.

1Posarić, D. 1993: Primjena daljinskih istraživanja u inventuri šuma, Mehanizacija šumarstva, Vol. 18, br. 2, str. 65-71, Zagreb.
2Posarić, D., 2001: Ekskurzija "Hrvatskih šuma" u Republiku Češku. Š.L. 7-8, s.465 PDF
3Pernek, M., B. Liović, D. Posarić 2003: Prva iskustva primjene seksualnih feromona za prognozu gustoće populacije malog mrazovca Operophthera brumata L. (lepidoptera, geometridae), Radovi – Šumarski institut Jastrebarsko, Vol. 38, br. 2, str. 147-158, Jastrebarsko.
4Tikvić, I., Ž. Zečić, Z. Seletković, D. Ugarković, D. Posarić 2006: Struktura i iskorištenje drvnog obujma oštećenih i propalih stabala hrasta lužnjaka na primjeru Spačve, Radovi – Šumarski institut Jastrebarsko, Vol. 41, br. 1-2, str. 51-56, Jastrebarsko.
5Posarić, D. 2007: Vodič za revirničke poslove s primjerima iz spačvanskih nizinskih šuma, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, 232 str., Zagreb.
6VODIČ ZA REVIRNIČKE POSLOVE S PRIMJERIMA IZ SPAČVANSKIH NIZINSKIH ŠUMA; Hrvatske šume, Zagreb 2007. BIB
7Posarić, Darko, 2008: Obnova spačvanskih šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) oplodnim sječama – mogućnosti poboljšanja postojećeg načina rada. Š.L. 1-2, s.53 pdf
8Tikvić, I., Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić, 2009: Oštećenost stabala i kakvoća drvnih sortimenata hrasta lužnjaka na spačvanskom području. Š.L. 5-6, s.237 pdf
9Život i druge stvari; Autor, Vinkovci 2010. BIB
10Posarić, Darko, 2010: Najvažniji razlozi gubitka hrasta lužnjaka (Quercus robur l.) iz sastojina do dobi prvih proreda. Š.L. 3-4, s.151 pdf
11Hrastova šuma u stihu; Hrvatske šume UŠP Vinkovci, Vinkovci 2011. BIB
12Gradečki-Poštenjak, M., S. Novak Agbaba, R. Licht, D. Posarić, 2011: Dinamika plodnošenja i kvaliteta uroda sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u narušenim ekološkim uvjetima. Š.L. 13, s.* pdf
13Darko Posarić, 2013: Zbilja hrvatskoga šumarstva . Š.L. 3-4, s.218 PDF
14Boris Hrašovec, Darko Posarić, Ivan Lukić, Milan Pernek, 2013: PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.499 pdf
15Darko Posarić 2014: Oskar Agić – šumar i prirodoslovac / Oskar Agić – forester and naturalist, PRIRODOSLOVLJE 14(1-2), s.165
16Darko Posarić, 2016: PERICA BEUK, dipl. ing. šum. (1956–2015). Š.L. 3-4, s.206 PDF
17Darko Posarić, 2017: PRIJEDLOG UZGOJNIH MJERA PRI OBNOVI JASENOVIH SASTOJINA POGOĐENIH INTENZIVNIM ODUMIRANJEM. Š.L. 7-8, s.441 PDF
18Darko Posarić, Stjepan Nikolić, 2018: Izrada mreže izvoznih putova i uzgojnih staza u šumama hrasta lužnjaka kao mjera učinkovitije njege i učinkovitijega korištenja šumskih resursa. Š.L. 7-8, s.411 pdf
19Da bi hrast mogao rast; Hrvatske šume, HKIŠDT, HŠD, Zagreb 2020. BIB
20Što je to zaprašumljavanje?; HRT-HTV1, Zagreb 2021. BIB
21Hrvatske šume - hrvatsko zlato; Mreža TV, Zagreb 2021. BIB
22Dnevnik; HRT, Zagreb 2022. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

thanks to:
HŠ&HŠD&BM