HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14875
ime POSARIĆ, Darko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (8826/14875)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen28. 4. 1970.Vinkovci
niže obr. Vinkovci
srednje obr.1989.Karlovac
apsolvirao1994.ŠF Zagreb
diplomirao1996.ŠF Zagreb
karijera1996.Šumarija Županjapripravnik
1. 1998.Šumarija Otokrevirnik
1. 2009.UŠP Vinkovciss za uzgajanje šuma
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Vinkovci

1998

Stručne službe UŠPVK

diplomirani inženjer šumarstva

 Rođen 28. travnja 1970. u Vinkovcima (otac Antun, majka Manda).
Osnovnu školu završio u Vinkovcima, kao i prva dva razreda srednje šumarske škole. Treći i četvrti razred završio u srednjoj Šumarskoj školi u Karlovcu, gdje je i maturirao 1989. godine.
Studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990.-1996., apsolvirao 1994., a diplomirao 1996.
Jednogodišnji pripravnički staž obavio u Šumariji Županja 1996.-1997. Revirnik je u Šumariji Otok od siječnja 1998. do prosinca 2008. godine, a od siječnja 2009. godine stručni suradnik za uzgajanje šuma u UŠP Vinkovci.
Već kao revirnik istakao se kao priznati šumarski stručnjak pa je 2007. objavio Vodič za revirničke poslove s primjerima iz spačvanskih nizinskih šuma.

1Posarić, D. 1993: Primjena daljinskih istraživanja u inventuri šuma, Mehanizacija šumarstva, Vol. 18, br. 2, str. 65-71, Zagreb.
2Posarić, D., 2001: Ekskurzija "Hrvatskih šuma" u Republiku Češku. Š.L. 7-8, s.465 PDF
3Pernek, M., B. Liović, D. Posarić 2003: Prva iskustva primjene seksualnih feromona za prognozu gustoće populacije malog mrazovca Operophthera brumata L. (lepidoptera, geometridae), Radovi – Šumarski institut Jastrebarsko, Vol. 38, br. 2, str. 147-158, Jastrebarsko.
4Tikvić, I., Ž. Zečić, Z. Seletković, D. Ugarković, D. Posarić 2006: Struktura i iskorištenje drvnog obujma oštećenih i propalih stabala hrasta lužnjaka na primjeru Spačve, Radovi – Šumarski institut Jastrebarsko, Vol. 41, br. 1-2, str. 51-56, Jastrebarsko.
5Posarić, D. 2007: Vodič za revirničke poslove s primjerima iz spačvanskih nizinskih šuma, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, 232 str., Zagreb.
6VODIČ ZA REVIRNIČKE POSLOVE S PRIMJERIMA IZ SPAČVANSKIH NIZINSKIH ŠUMA; Hrvatske šume, Zagreb 2007. BIB
7Posarić, Darko, 2008: Obnova spačvanskih šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) oplodnim sječama – mogućnosti poboljšanja postojećeg načina rada. Š.L. 1-2, s.53 pdf
8Tikvić, I., Ž. Zečić, D. Ugarković, D. Posarić, 2009: Oštećenost stabala i kakvoća drvnih sortimenata hrasta lužnjaka na spačvanskom području. Š.L. 5-6, s.237 pdf
9Život i druge stvari; Autor, Vinkovci 2010. BIB
10Posarić, Darko, 2010: Najvažniji razlozi gubitka hrasta lužnjaka (Quercus robur l.) iz sastojina do dobi prvih proreda. Š.L. 3-4, s.151 pdf
11Hrastova šuma u stihu; Hrvatske šume UŠP Vinkovci, Vinkovci 2011. BIB
12Gradečki-Poštenjak, M., S. Novak Agbaba, R. Licht, D. Posarić, 2011: Dinamika plodnošenja i kvaliteta uroda sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u narušenim ekološkim uvjetima. Š.L. 13, s.* pdf
13Darko Posarić, 2013: Zbilja hrvatskoga šumarstva . Š.L. 3-4, s.218 PDF
14Boris Hrašovec, Darko Posarić, Ivan Lukić, Milan Pernek, 2013: PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.499 pdf
15Darko Posarić 2014: Oskar Agić – šumar i prirodoslovac / Oskar Agić – forester and naturalist, PRIRODOSLOVLJE 14(1-2), s.165
16Darko Posarić, 2016: PERICA BEUK, dipl. ing. šum. (1956–2015). Š.L. 3-4, s.206 PDF
17Darko Posarić, 2017: PRIJEDLOG UZGOJNIH MJERA PRI OBNOVI JASENOVIH SASTOJINA POGOĐENIH INTENZIVNIM ODUMIRANJEM. Š.L. 7-8, s.441 PDF
18Darko Posarić, Stjepan Nikolić, 2018: Izrada mreže izvoznih putova i uzgojnih staza u šumama hrasta lužnjaka kao mjera učinkovitije njege i učinkovitijega korištenja šumskih resursa. Š.L. 7-8, s.411 pdf
19Da bi hrast mogao rast; Hrvatske šume, HKIŠDT, HŠD, Zagreb 2020. BIB
20Što je to zaprašumljavanje?; HRT-HTV1, Zagreb 2021. BIB
21Hrvatske šume - hrvatsko zlato; Mreža TV, Zagreb 2021. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

thanks to:
HŠ&HŠD&BM