HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14880
ime O., Maša Zorana
zvanje
zanimanje     
diplomirani inženjer šumarstva
     

                                                                IZBOR      (14879/14880)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1997.Zagreb
srednje obr.2001.Zagreb
apsolvirala2005.ŠF Zagreb
diplomirala14. 9. 2007.ŠF Zagreb
trenutno, od1. 12. 2007.Hrvatski šumarski institut
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Karlovac

21.01.2011

Hrvatski šumarski institut

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva

 Kći Nenada i Mire rođ. Carić. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Šumarski fakultet upisuje 2001. godine. Diplomirala je 14.09.2007. g. na šumarskom odsjeku, na Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma s radom pod naslovom "Utjecaj svjetla na prirodno pomla ivanje hrasta lužnjaka na malim površinama".

Od 01.12.2007. godine radi na Hrvatskom šumarskom institutu u svojstvu asistenta - znanstvenog novaka na Zavodu za uređivanje šuma i šumarku ekonomiku.

Govori engleski jezik.

1Ostrogović, M. Z., H. Marjanović, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir, D. Vuletić, M. Benko, 2009: Unutarsezonska dinamika plošnog prirasta pojedinih vrsta drveća unutar odabrane sastojine hrasta lužnjaka, U: S. Matić, I. Anić (ur.), Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 129-142, Zagreb.
2Ostrogović, M.Z., K. Sever, I.Anić, 2010: Utjecaj svjetla na prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u park-šumi Maksimir u Zagrebu. Š.L. 3-4, s.115 pdf
3Balenović, I., H. Marjanović, G. Alberti, M. Z. Ostrogović, G. Delle Vedove, A. Peressotti, D. Vuletić, 2009: First results of soil respiration measurements in a pedunculate oak stand of the Pokupsko basin, In: S. Matić, I. Anić (ed.), Forests of Pedunculate oak in changed Site and Management Conditions, Croatian Academy of Sciences and Arts, 209-221, Zagreb.
4Ostrogović, Maša Zorana, 2011: Radionica “Dinamika kruženja ugljika u tlu šumskih ekosustava” Tartu, Estonija, 14. – 21. kolovoza 2011. godine. Š.L. 11-12, s.624 PDF
5Marjanović,H., M. Z. Ostrogović, G. Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir, A. Peressotti, D. Vuletić, 2011: Dinamika ugljika u mlađim sastojinama hrasta lužnjaka tijekom dvije vegetacije. Š.L. 13, s.* pdf
6Paladinić,E., D. Štimac, H. Marjanović, I. Balenović, M. Z. Ostrogović, 2011: Sušenje obične jele (Abies alba Mill.) s proizvodnog stajališta na primjeru nekolicine bukovo-jelovih sastojina. Š.L. 13, s.* pdf
7Ivan BALENOVIĆ, Ante SELETKOVIĆ, Renata PERNAR, Maša Zorana OSTROGOVIĆ, Anamarija JAZBEC, 2012: Regresijski modeli procjene prsnih promjera za potrebe fotogrametrijske izmjere. Š.L. 3-4, s.129 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM