HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14880
ime O., Maša Zorana
zvanje
zanimanje     
diplomirani inženjer šumarstva
     

                                                                IZBOR      (14879/14880)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1997.Zagreb
srednje obr.2001.Zagreb
apsolvirala2005.ŠF Zagreb
diplomirala14. 9. 2007.ŠF Zagreb
trenutno, od1. 12. 2007.Hrvatski šumarski institut

član HŠD ogranak
Karlovac

21.01.2011

Hrvatski šumarski institut

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva Kći Nenada i Mire rođ. Carić. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Šumarski fakultet upisuje 2001. godine. Diplomirala je 14.09.2007. g. na šumarskom odsjeku, na Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma s radom pod naslovom "Utjecaj svjetla na prirodno pomla ivanje hrasta lužnjaka na malim površinama".

Od 01.12.2007. godine radi na Hrvatskom šumarskom institutu u svojstvu asistenta - znanstvenog novaka na Zavodu za uređivanje šuma i šumarku ekonomiku.

Govori engleski jezik.

1Ostrogović, M. Z., H. Marjanović, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir, D. Vuletić, M. Benko, 2009: Unutarsezonska dinamika plošnog prirasta pojedinih vrsta drveća unutar odabrane sastojine hrasta lužnjaka, U: S. Matić, I. Anić (ur.), Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 129-142, Zagreb.
2Ostrogović, M.Z., K. Sever, I.Anić, 2010: Utjecaj svjetla na prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u park-šumi Maksimir u Zagrebu. Š.L. 3-4, s.115 pdf
3Balenović, I., H. Marjanović, G. Alberti, M. Z. Ostrogović, G. Delle Vedove, A. Peressotti, D. Vuletić, 2009: First results of soil respiration measurements in a pedunculate oak stand of the Pokupsko basin, In: S. Matić, I. Anić (ed.), Forests of Pedunculate oak in changed Site and Management Conditions, Croatian Academy of Sciences and Arts, 209-221, Zagreb.
4Ostrogović, Maša Zorana, 2011: Radionica “Dinamika kruženja ugljika u tlu šumskih ekosustava” Tartu, Estonija, 14. – 21. kolovoza 2011. godine. Š.L. 11-12, s.624 PDF
5Marjanović,H., M. Z. Ostrogović, G. Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir, A. Peressotti, D. Vuletić, 2011: Dinamika ugljika u mlađim sastojinama hrasta lužnjaka tijekom dvije vegetacije. Š.L. 13, s.* pdf
6Paladinić,E., D. Štimac, H. Marjanović, I. Balenović, M. Z. Ostrogović, 2011: Sušenje obične jele (Abies alba Mill.) s proizvodnog stajališta na primjeru nekolicine bukovo-jelovih sastojina. Š.L. 13, s.* pdf
7Ivan BALENOVIĆ, Ante SELETKOVIĆ, Renata PERNAR, Maša Zorana OSTROGOVIĆ, Anamarija JAZBEC, 2012: Regresijski modeli procjene prsnih promjera za potrebe fotogrametrijske izmjere. Š.L. 3-4, s.129 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM