HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14883
ime GALLO, Christian
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (4075/14883)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen7. 4. 1976.Pula
niže obr. Rovinj
srednje obr. Rovinjmatematička gimnazija
apsolvirao1998.ŠF
diplomirao7. 4. 1999.ŠF
karijera20. 9. 1999.UŠP Buzetuređivanje šuma
1. 1. 2006.Šumarija Buzetupravitelj šumarije
15. 12. 2008.Šumarija Rovinjupravitelj šumarije
13. 8. 2013.UŠP Buzetvoditelj UŠP
trenutno, od20. 3. 2017.UŠP Buzetrukovoditelj Proizvodnog odjela

član HŠD ogranak
Buzet

1999

Hrvatske šume

diplomirani inženjer šumarstva Sin Marija i Karin, rođen 7. travnja 1976. u Puli.

Osnovnu školu i matematičku gimnaziju završio u Rovinju. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao 1994., apsolvirao 1998. Diplomirao 7. travnja 1999. kod dr. Vladimira Kušana na temu „Kartiranje korištenja zemljišta metodama daljinskih istraživanja“.

Dobitnik dviju Rektorovih nagrada: 1997. „Procjena oštećenosti stabala obične bukve digitalnom obradom infracrvenih kolornih aerosnimaka“ i 1998. zajednom sa studentom Fakulteta elektrotehnike i računarstva Alfredom Brumnićem „Klasifikacija nizinskih šuma pomoću satelitskih snimaka“.

U rujnu 1999. započeo sa radom u Upravi šuma Buzet u Odjelu za uređivanje šuma gdje je uz ostale poslove taksatora radio i na uvođenju GIS-a. Od 1. siječnja 2006. do prosinca 2008. radio kao upravitelj Šumarije Buzet. Od prosinca 2008. radi kao upravitelj Šumarije Rovinj, nakon čega postaje voditelj Podružnice, na kojem je mjestu od 2013. do 2017. godine. U ožujku 2017. godine preuzima mjesto rukovoditelja Proizvodnog odjela.

Od 2000. godine nastanjen u Puli gdje je osnovao obitelj; otac dviju kćerki i jednog sina.

Aktivno se koristi njemačkim jezikom, pasivno talijanskim.

Povremeno piše za lokalne novine, zbornike i godišnje kalendare te za časopis Hrvatske šume. Objavio je dvije knjižice o Motovunskoj šumi. Pisao za više publikacija: u monografiji Općine Oprtalj napisao poglavlje Prirodna baština, za turističku brošuru Park šuma Zlatni rt – Punta corrente napisao tekst, u opsežnoj publikaciji zavičajnog muzeja grada Rovinja o spomenu na morsko lječilište u Rovinju napisao poglavlje o bolničkom parku te u monografiji Arheološkog muzeja Istre Kamik na kunfinu:granične oznake u istarskim šumama napisao poglavlje o istarskim šumama od povijesnog značaja.
 
 U sklopu Dana europske baštine – Baština i priroda - krajolik mogućnosti, 2017. zajedno sa predavačicama Arheološkog muzeja Istre i Konzervatorskog odjela u Puli organizirao je ispred UŠP Buzet predavanje i stručno vodstvo Motovunska šuma – spoj prirodne i kulturne baštine.

1Gallo, C., 1998: Procjena oštećenosti stabala obične bukve (Fagus sylvatica L) digitalnom obradom infracrvenih kolornih aerosnimaka. Š.L. 3-4, s.155 pdf
2Gallo, C., Brumnić, A., 1998.: Klasifikacija nizinskih šuma pomoću satelitskih snimaka

Gallo, C., 2005.: Obnova Motovunske šume obnovom starog toka rijeke Mirne, Zelena Istra, Pula

Gallo, C., 2005.: Ugrožena crnika, Istarski kalendar Franina i Jurina, s.209

Gallo, C., 2006.: Borovi u Istri, Istarski kalendar Franina i Jurina, s.47

Gallo, C., 2006.: Obnova starog toka rijeke Mirne, Istarski kalendar Franina i Jurina, s.61

Gallo, C., 2006.: Žetva vjetra na Ćićariji, Zbornik Općine Lanišće, s. 91

Gallo, C., 2006.: Je li Hrvatska mala zemlja za veliki enduro provod?, Časopis Hrvatske šume br. 112, s. 18

Gallo, C., 2007.: „Kamene knjige“ šumarske povijesti Istre, Časopis Hrvatske šume br. 121-122, s. 40

Gallo, C., Hrka, J., 2007.: Motovunska šuma i tartuf, Općina Oprtalj i Hrvatski centar Znanje za okoliš, Oprtalj - Zagreb

Gallo, C., 2007.: „Pokorno molim da mi oprostite što ovaj plan za pošumljavanje Istre podnosim tako kasno…“, Časopis Hrvatske šume br. 130, s. 20

Gallo, C., 2007.: Pomlađivanje Motovunske šume, Buzetski zbornik 34, s. 261

Gallo, C., 2007.: Pitomi i divlji kesten, Istarski kalendar Franina i Jurina, s.232

Gallo, C., 2008.: Uništavanje šume u „općem interesu“, Istarski kalendar Franina i Jurina, s.126

Gallo, C., 2008.: „Carska šuma predivan je prirodni park i mogao bi postati najdragocjeniji dragulj Istre…!“, Časopis Hrvatske šume br. 133-134, s. 16

Gallo, C., 2008.: Park – šuma Zlatni rt jedan je od simbola i veličanstvenih prirodnih spomenika Rovinja, Časopis Hrvatske šume, br. 136, s. 20

Gallo, C., 2008.: Smeđi medvjed – ponos i obveza, Zbornik Općine Lanišće, s.177

Gallo, C., 2009.: Borovi na Buzeštini, Buzetski zbornik 36, s. 177

Gallo, C., 2009.: Učka – pitomo i privlačno odredište, Istarski kalendar Franina i Jurina, s.134

Gallo, C., 2009.: Muzil ima vrlo vrijedne šume, Novine Građanske inicijative za Muzil, Pula
3MOTOVUNSKA ŠUMA I TARTUF; Općina Oprtalj - Hrvatski centar „Znanje za okoliš", Oprtalj - Zagreb 2007. BIB
4Gallo, Christian, 2010: Odričemo li se urbanog šumarstva?. Š.L. 1-2, s.72 PDF
5Gallo, C., 2010.: Josip Ressel – plemeniti šumar i izumitelj, Zbornik radova Motovun – povijest i sadašnjost, s.343

Gallo, C., 2010.: Motovunska šuma, Zbornik radova Motovun – povijest i sadašnjost, s. 349

Gallo, C., 2010.: Park i šuma bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat u Rovinju – prikaz stanja, Rovinj

Gallo, C., 2010.: Snjegolomi i izvale u Puli!, Časopis Hrvatske šume br. 157-158, s. 7

Gallo, C., 2010.: Močvarni taksodij, Istarski kalendar Franina i Jurina, s.265

Gallo, C., 2011.: Zajednička revitalizacija urbanih šuma, Časopis Hrvatske šume, br. 169-170, s.37-39

Gallo, C., 2011.: Park oko bivšeg „Morskog lječilišta nadvojvotkinje Marije Terezije“ spomenik je parkovne arhitekture, Časopis Hrvatske šume, br. 171, s. 28-30
6Gallo, Christian, 2011: Maslinari šumom, šumari drumom. Š.L. 11-12, s.605 PDF
7Gallo, C., 2012.: Velika buka zbog vuka, Istarski kalendar Franina i Jurina, s.207
8Gallo, C., 2012.: Zeleno predvorje Pule, Časopis Hrvatske šume, br. 181-182, str. 30-31
9Gallo, C., 2012.: Zanimljiva vegetacija malenog otočića, Časopis Hrvatske šume, br. 191, str. 22-23
10Gallo, C., 2013.: Gubar – štetnik koji ogoljuje šume, Istarski kalendar Franina i Jurina, s. 213
11Gallo, C., 2013.: Prednosti pošumljavanja pomoću štitnika, Istarski kalendar Franina i Jurina, s. 218
12Gallo, C., 2013.: Najljepša sam gora sred istarskih strana, Časopis Hrvatske šume, br. 197, s. 25 – 27
13Gallo, C., 2013.: Stabla u gradovima – sigurnost, zaštita i njega, Časopis Hrvatske šume, br. 198, s. 10 – 11
14Lochert, V., Gallo C., 2013.: Austausch in Kroatien, Časopis Baumzeitung, br. 4/2013, s. 14 – 15
15Gallo, C., 2013.: Konverzija šumskih vrsta na lokalitetu Minjera, Buzetski zbornik 40, s. 191
16KAMIK NA KUNFINU; Arheološki muzej Istre, Pula 2013. BIB
17Gallo, C., 2017.: Obnovljen venecijanski međaš, Istarski kalendar Franina i Jurina, s. 97
18Gallo, C., 2017.: Milijun fora alepskog bora, a mnogima on je noćna mora, Časopis Hrvatske šume, broj 244, s. 34 – 35
19Christian Gallo, 2018: ŠUMA ŠUMARUM (ŠUMOVI U POIMANJU ŠUME). Š.L. 3-4, s.201 PDF
20Gallo, C., 2019.: Urbano šumarstvo UŠP Buzet - pregled aktivnosti, Zbornik prezentacija 1. hrvatskog stručnog skupa o urbanom šumarstvu
21Gallo, C., 2020.: Ispravan prikaz stabala na geodetskim podlogama – spas za mnoga stabla, Zbornik prezentacija 2. hrvatskog stručnog skupa o urbanom šumarstvu
22Gallo, C., 2021.: Ladonje na lokaciji Giardini u Puli – između želja i stvarnosti (sigurnosti), Zbornik prezentacija 3. hrvatskog stručnog skupa o urbanom šumarstvu
23Christian Gallo, 2021: Šumska zemljišta – dobra od interesa za brzu i nezakonitu zaradu. Š.L. 7-8, s.399 PDF
24Hrvatske šume - hrvatsko zlato; Mreža TV, Zagreb 2022. BIB
25Gallo, C., 2022.: U privatnim šumama istarskog priobalja svjedočimo ponoru pohlepe i lakomosti te neučinkovitosti sustava, Glas Istre, 21. ožujka
26Gallo, C., 2022.: Prvi planinarski putopis, Časopis Hrvatske šume, br. 304, str. 32-33
27Gallo, C., 2022.: Park-šuma Šijana – stoljetno mjesto za odmor i rekreaciju Puljana, Zbornik prezentacija 4. hrvatskog stručnog skupa o urbanom šumarstvu
28Gallo, C., 2022.: Otok Mljet – U četiri slova sažeta neopisiva prirodna čarolija, Časopis Hrvatske šume, br. 312, str. 37-39
29Šuma svetog Marka u Motovunu – povijest šume i gospodarenja njome, Časopis Hrvatske šume, br. 315, str. 34-36
30Park-šuma Zlatni rt Punta corrente u Rovinju, Zbornik sažetaka 5. hrvatskog znanstveno - stručnog skupa o urbanom šumarstvu
31 Motovunska šuma na starim razglednicama, Zbornik sažetaka Znanstveno – stručnog skupa Stare razglednice – izvori baštin
32Christian Gallo, 2023: Mala zemlja za veliki odmor. Š.L. 11-12, s.573 PDF
33-- sve u časopisu "HRVATSKE ŠUME"
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Miroslav Harapin, 2014: Tatjana Bradara, Slaven Bertoša, Nenad Kuzmanović, Christian Galo, Đeni Gobić – Bravar, Saša Valenčić: KAMIK NA KUNFINU - GRANIČNE OZNAKE U ISTARSKIM ŠUMAMA. Š.L. 7-8, s.418 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM