HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14886
ime ZORIĆ, Biljana
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođena3. 1. 1963.Podhum /Livno, BiH/
niže obr. Zagreb
srednje obr. Zagrebmatematička gimnazija
diplomirala1988.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 7. 1991.Oranica, Zagrebpripravnik
1. 2. 1992.DPŠ Gaj Tomislavgradrevirnica
5. 1994.JP Šume Herceg-Bosne
7. 1996.Šumarija Tomislavgradupraviteljica
7. 1998.JP Hercegbosanske šume Kupresrukovoditeljica Službe za uređivanje šuma
2007.Šumarija Tomislavgradrevirnica
2009.Šumarija Tomislavgradpomoćnica upravitelja za uzgoj, zaštitu i uređivanje
umrla21. 1. 2011.Crvenice /BiH/

 Rođena je 3. siječnja 1963. u Podhumu (Livno, BiH). Osnovnu školu završava u Zagrebu, Matematičku gimnaziju i Šumarski fakultet također u Zagrebu, gdje diplomira 1988. godine.

Dio pripravničkog staža (1. 7. 19991. do 31. 1. 1992) odradila je u Sjemenskom poduzeću “Oranica” – poljoprivredna apoteka Tomislavgrad - Osijek, a ostatak u
DPŠ “Gaj” Tomislavgad

Sa 1. veljače 1992. je raspoređena na mjesto revirnice za revir “Šuica”. Od svibnja 1994. god. radi u JP “Šume Herceg-Bosne”, gdje u ljeto 1996. god. postaje upraviteljica Šumarije Tomislavgrad. Tu ostaje do ljeta 1998. god. kada preuzima
mjesto Rukovoditeljice službe za uređivanje šuma u JP “Hercegbosanske šume” u Kupresu, gdje radi do 2004. godine kada odlazi na porodiljni dopust.

Poslije toga obolijeva od teške bolesti, ali se upornošću i borbom oporavlja i vraća s
2007. god. na posao u Šumariju Tomislavgrad na mjesto revirnika (revir Kolagaj, a potom G.j. Vran planina). Tijekom 2009. god. dolazi na mjesto pomoćnice upravitelja Šumarije Tomislavgrad za uzgoj, zaštitu i uređivanje šuma, gdje ostaje
raditi do kraja života.

Uz navedene poslove Biljana je bila i član Upravnog odbora u Šumama Hercegbosne Mostar 2001. do 2003. godine, radila je u Komisiji za pripremu amandmana o izmjeni Zakona o šumama Federacije BiH (2001/2002), sudjelovala na stručnim
skupovima i seminarima u zemlji i inozemstvu, te na usavršavanju za uvođenje GIS-a.

 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Djelatnici šumarije Tomislavgrad: Biljana Zorić(1963–2011), ŠL 1-2/2011, s.90 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM