HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14887
ime BELJAN, Karlo
zvanje
zanimanje     
mag. ing. silv.
      znanstveni novak - asistent

                                                                IZBOR      (8906/14887)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen7. 11. 1986.Karlovac
niže obr. Karlovac
srednje obr. Karlovac
diplomirao24. 9. 2010.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 12. 2010.Šumarski fakultet u Zagrebuznanstveni novak - asistent

član HŠD ogranak
Karlovac

13.11.2014

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

dr. sc., magistar šumarstva 

1Stjepan Posavec, Karlo Beljan, Marko Lovrić, 2011: Model of compensation payment to the owners on NATURE 2000 forest sites. GŠP vol. 44 s. 19
2Posavec,S., M. Šporčić, D. Antonić, K. Beljan, 2011: Poticanje inovacija – ključ razvoja u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 5-6, s.243 pdf
3Krunoslav Teslak, Jura Čavlović, Mario Božić, Karlo Beljan, 2013: KVALITATIVNA STRUKTURA STABALA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) KAO KRITERIJ PLANIRANJA SASTOJINA ZA OBNOVU. Š.L. 7-8, s.367 pdf
4Jura ČAVLOVIĆ, Krunoslav TESLAK, Karlo BELJAN, 2014: UČINCI RAZLIČITIH PRISTUPA PLANIRANJA OBNOVE SASTOJINA NA GOSPODARENJE I RAZVOJ ŠUME HRASTA LUŽNJAKA – PRIMJER UREĐAJNOG RAZREDA MALENE POVRŠINE. Š.L. 3-4, s.123 pdf
5Krunoslav Teslak, Marijana Žunić, Karlo Beljan, Jura Čavlović, 2018: Stanje i izazovi gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj u postojećim ekološkim i sociološkim okolnostima. Š.L. 9-10, s.459 pdf
6Krunoslav Teslak, Marijana Andabaka, Andrea Mertini, Karlo Beljan, Mislav Vedriš, 2023: Odabir prilagodljivog modela gospodarenja na temelju dugoročne projekcije razvoja dinarskih jelovo-bukovih sastojina. Š.L. 1-2, s.21 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

thanks to:
HŠ&HŠD&BM