HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1489
ime M., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1489)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Stjepana i Marije. Osnovnu školu završio je u Požeškom Brestovcu, a srednju u Sanskom Mostu BiH. Radi u Hrvatskim šumama, UŠP Požega, Šumarija Požega.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM