HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14890
ime BUĆAN, Ilija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (14854/14890)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen5. 3. 1928.Gejkovac /Vojnić/
srednje obr.1950.Šumarska škola Karlovac
diplomirao27. 4. 1960.Šumarski fakultet u Beogradudipl. ing. šumarstva
karijera1. 8. 1950.DIP Karlovac
2. 7. 1951.Šumarija Jastrebarskopripravnik
1. 11. 1951.Šumarija Karlovacmlađi šumarski tehničar
25. 5. 1960.Šumarija Krnjakrukovoditelj radova na iskorištavanju šuma
1. 8. 1960.Šumarija Krnjakupravitelj šumarije
1. 1. 1977.ŠG Karlovac OOUR Šumarstvo Karlovacdirektor
umirovljen1. 7. 1983.
umro20. 2. 2011.Karlovac

 Sin Jove i Jelice r. Ulemek. Srbin.
Četverogodišnju osnovnu školu završio je u rodnom Gejkovcu. Poslije drugog svjetskog rata nastavio je školovanje u karlovačkoj Gimnaziji gdje je nakon četiri razreda upisao srednju Šumarsku školu (drvno-industrijski smjer) koju je
završio 1950. godine.

Najprije se kratko zaposlio u DIP-u Karlovac na mjestu industrijskog tehničara te je tamo radio od 1.8. do 3.10.1950. godine. Kao pripravnik za mlađeg šumarskog tehničara radi u ŠG Šamarica Zagreb, prvo u šumariji Jastrebarsko u Cvetkoviću gdje ostaje od 2.7. do 29.10.1951. godine. Pripravnički staž nastavlja 1.11.1951. godine u šumariji Karlovac u kojoj je radio do 30.9.1953. godine.

Zbog želje za daljnjim školovanjem upisao je 1953. godine Šumarski fakultet u Beogradu. Diplomirao je 27.4.1960. godine.

Zaposlio se 25.5.1960. godine u Šumskom gospodarstvu Karlovac u šumariji Krnjak kao rukovoditelj radova na iskorištavanju šuma. Od 1.8.1960. godine upravitelj je šumarije Krnjak što obavlja do 31.12.1976. godine. Iza njega su na području Krnjaka ostale pošumljene mnoge površine nekadašnjih vriština i bujadnica. Stručni ispit za obavljanje šumarskih poslova položio je 18. i 19.5.1968. godine. Udruživanjem šumarija Draganić, Duga Resa, Karlovac i Krnjak u OOUR Šumarstvo Karlovac od 1.1.1977. godine postaje direktor OOUR-a na čijem čelu ostaje do 30.6.1983. godine.

Otišao je u mirovinu 1.7.1983. godine.

Umro je 20.2.2011. godine u Karlovcu.

Bio je član Šumarskog društva Karlovac.

 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 VLAINIĆ, Oliver: Ilija Bućan (1928–2011), ŠL 5-6/2011, s.333 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM