HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID149
ime B., Vladimir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     


lokacija

srednje obr.1988.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Karlovac

22.01.2003

Šumarija Krašić

šumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1988. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama UŠP Karlovac, Šumarija Krašić.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM