HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14941
ime B., Damir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (9113/14941)   IZMJENE         ISPISlokacija

trenutno, od Šumarija Udbina

član HŠD ogranak
Gospić

2009

Šumarija Vrhovine

šumarski tehničar

 

 

 ŠUMARSKA SLUŽBA U HRVATSKOJ
Na današnji dan 1765. zaključena je u Karlovcu – sjedištu generalata Vojne granice, sjednica povjerenstva koje je donijelo odluke o ustrojavanju šumarske službe. Odlučeno je kako će se šumama karlovačkog generalata upravljati iz uprave u Karlovcu koja će postaviti lokalne šumare i lugare te sastaviti nacrt šumskog reda. Odlučeno je da se za šume karlovačkog generalata postave tri šumara s pripadajućim osobljem, u tri sjedišta: jedan šumar za šume ličke pukovnije sa sjedištem u Oštarijama na karlobaškoj cesti, jedan šumar za šume otočke pukovnije i dio šuma ogulinske pukovnije sa sjedištem u Krasnu, te jedan šumar za ostale šume u ogulinskoj i slunjskoj pukovniji sa sjedištem na Petrovoj gori. Ako se kao ishodišna točka šumarstva uzme datum utemeljenja prvih šumarija, eto razloga da ovaj datum smatramo početkom formalnog djelovanja šumarske službe u Hrvatskoj.

thanks to:
HŠ&HŠD&BM