HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14968
ime A., Ivan
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/14968)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao28. 10. 2010.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva
1Ivan ANDRIĆ, Igor POLJAK, Marno MILOTIĆ, Marilena IDŽOJTIĆ, Davorin KAJBA, 2016: FENOLOŠKA SVOJSTVA LISTANJA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl) U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI. Š.L. 3-4, s.117 pdf
2Ivan ANDRIĆ, Davorin KAJBA, 2017: UTJECAJ KLIMATOLOŠKIH PARAMETARA NA POČETAK OTVARANJA PUPOVA POLJSKOG JASENA (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 1-2, s.7 pdf
3Ivan ANDRIĆ, Anamarija JAZBEC, Valentino PINTAR, Davorin KAJBA, 2018: MODELIRANJE VREMENA LISTANJA U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 3-4, s.137 pdf
4Jelena Kranjec Orlović, Ivan Andrić, Ida Bulovec, Danko Diminić, 2019: Vrste gljiva u sjemenu poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl). Š.L. 3-4, s.103 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM