HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14976
ime V., Martina
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/14976)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala23. 9. 2011.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva

član HŠD ogranak
Osijek


HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Darda

magistar šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM