HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID14978
ime Š., Karla
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/14978)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala30. 9. 2011.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva
1Ida Katičić Bogdan, Karla Švorinić, Saša Bogdan, Davorin Kajba, 2015: GENERATIVNA I VEGETATIVNA AKTIVNOST DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.) U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI. Š.L. 7-8, s.339 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM