HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID14987
ime M., Jelena
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/14987)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala26. 3. 2012.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM