HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID150
ime B., Antun
zvanje
zanimanje     
VKV lugar – poslovođa, revirnik, upravitelj šumarije
     

                                                                IZBOR      (lugari /150)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ivana i Ivke rođ. Frbežar. Osnovnu školu završio je u Tršću, VKV postigao je u Večernjoj školi uz rad, također u Tršću. Od 1955. do 1988. god. radio je u Šumariji Tršće, ŠG Delnice. Bio je poslovođa i revirnik, a jedno vrijeme i upravitelj Šumarije Tršće. Istakao se kao organizator rada u iskorištavanju šuma. U mirovinu je otišao 1988. god. Živi u Ravnicama kod Tršća u Gorskom kotaru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM