HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID15000
ime L., Ivan
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15000)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao14. 9. 2012.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva
1Ivan Lukić, 2015: HRVATSKA UDRUGA ZA ARBORIKULTURU – AKTIVNOSTI U 2014./2015.. Š.L. 11-12, s.596 PDF
2Ivan Lukić, Nikola Lacković, Milan Pernek, Christa Schafellner, 2019: Redefinicija kritičnih brojeva jajnih legala gubara (Lymantria dispar L.) za hrast lužnjak (Quercus robur L.) i prvi izračun za običnu bukvu (Fagus sylvatica L.) u Republici Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.403 pdf
3Ivan Lukić, Željko Zgrablić, Vlatka Mičetić Stanković, 2019: Prisutnost brezovog potkornjaka bjelikara (Scolytus ratzeburgi) u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.523 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM