HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15015
ime I., Valentin
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15015)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao18. 1. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM