HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15022
ime M., Irena
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15022)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala22. 3. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM