HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15031
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15031)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao12. 7. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM