HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID15031
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15031)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao12. 7. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva
1David Mijoč, Nikola Perković, Mario Šporčić, Matija Landekić, Matija Bakarić, Andreja Đuka, Tomislav Poršinsky, 2021: Vrednovanje metode izračuna planske cijene usluge pridobivanja drva. Š.L. 11-12, s.515 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM