HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15033
ime Š., Hana
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     


lokacija

diplomirala12. 7. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM