HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15039
ime D., Katarina
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15039)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala27. 9. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM