HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15050
ime V., Ante
zvanje
zanimanje     
Magistar šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15050)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao27. 9. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM