HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID15055
ime S., Sanja
zvanje
zanimanje     
Magistar urbanoga šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15055)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala23. 9. 2011.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar urbanoga šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM