HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1506
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1506)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Našice

1993

Šumarija Slatina

šumarski tehničar

 Sin Ivana i Ane. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1978. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Našice, Šumarija Podr. Slatina.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM