HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1507
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa, revirnik
     


lokacija


član HŠD ogranak
Gospić

1989

isčlanjen

šumarski tehničar

 Sin Nikole i Marije rođ. Delač. Osnovnu školu završio je u Donjem Kosinju. Srednju šum. školu polazio je u Delnicama. U šumarstvu se zaposlio 1982. Dosadašnji radni vijek proveo je pretežito kao poslovođa u Šumariji Otočac, ŠG Gospić, sada "Hrv. šume", UŠP Gospić. Živi u Otočcu.

1Hrvatsko-njemačko-talijanski rječnik znanstvenog nazivlja ; Globus, Zagreb 1990. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM