HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15080
ime M., Ivana
zvanje
zanimanje     
Magistar urbanoga šumarstva
     


lokacija

diplomirala12. 7. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar urbanoga šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM