HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15084
ime Ć., Mladen
zvanje
zanimanje     
Magistar urbanoga šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15084)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirao16. 9. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar urbanoga šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM