HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15086
ime B., Ivana
zvanje
zanimanje     
Magistar urbanoga šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15086)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala27. 9. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar urbanoga šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM